rolstoelwandeling borne

Stichting

De Rolstoelwandelgroep Borne is ondergebracht in een stichting met een sociaal en maatschappelijk doel als uitgangspunt. Inkomsten uit giften en sponsoring worden geheel gebruikt voor dit doel.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 personen die ieder een eigen taak hebben binnen de organisatie.
Voorzitter: Irma Kokenberg
Vice voorzitter: Ans Westerbeek
Secretaris: Henriëtte Snellers
Penningmeester: Resi Loohuis
Leden: Ellen Nauta – Tonnie Vaarhorst – Elly Kamphuis

De vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou er geen wandelgroep kunnen bestaan, want zij zijn degenen die tot taak hebben de rolstoelen te duwen en een goed contact met de deelnemers te onderhouden.

Ook zorgen vrijwilligers ervoor dat het verkeer geregeld wordt, er een route wordt uitgezet en dat de koffie tijdig op de pauzeplek aanwezig is.

Het jaar wordt altijd afgesloten met een hapje en een drankje tijdens de gezamenlijke middag voor deelnemers en vrijwilligers. Voor alle vrijwilligers wordt een keer per jaar een gezellige middag georganiseerd.