Ruim 25 jaar geleden was Ans Vaarhorst coördinator van de huisbezoekdienst van Stichting Welzijn Ouderen. Uit regelmatige contacten met andere organisaties zoals de Zonnebloem, het Rode Kruis, de kerken en de thuiszorg werd haar duidelijk dat er een relatief grote groep eenzame mensen bestond. Zij waren niet meer in staat om zelfstandig naar buiten te gaan en aangewezen op hulp van anderen, zoals familieleden, kennissen of medewerkers van zorginstellingen. Wat het meest werd gemist waren de sociale contacten en de frisse buitenlucht. De gedachte drong zich op dat het zinvol zou zijn om eropuit te gaan met deze mensen. Samen met de genoemde organisaties werd een vrijwilligersplatform opgericht. Van daaruit konden de behoeftes goed op elkaar worden afgestemd en werd duidelijk wie van de toekomstige deelnemers graag meer naar buiten wilde.

Er moest veel geregeld worden om een rolstoelwandelgroep op te starten. Een bijzonder punt van aandacht was het aantal benodigde vrijwilligers. Een oproep in de plaatselijk krant leverde al snel 50 positieve reacties op. Voor de hele groep moest een goede verzekering afgesloten worden en hiervoor kon worden meegelift op de vrijwilligersverzekering van Stichting Welzijn Ouderen. De benodigde materialen konden worden geleend.
Besloten werd om met een groep mensen in rolstoelen te gaan wandelen, ongeacht het weertype. Uit gesprekken met ouderen was duidelijk geworden dat ze regen, wind en de geur van bloemen misten en deze weer volop wilden ervaren.

Op 18 november 1993, een koude maar mooie najaarsdag, ging de eerste wandeling van start. Een zeer succesvol begin en al snel moest het plan om 1 keer per maand te gaan wandelen door de grote aanvraag worden bijgesteld naar 2 keer per maand.

De organisatie werd na verloop van tijd gerund door een vaste kern van vrijwilligers. De hele groep groeide uit tot een zelfstandig opererend geheel.
Toen de vrijwilligersverzekering via de gemeente Borne werd aangeboden, is besloten om in een stichtingsvorm verder te gaan en, mede door de vele aanvragen, wekelijks te gaan wandelen.

Op dit moment gaan er per toerbeurt rond de 70 deelnemers mee en kan de stichting een beroep doen op even zovele enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Jubileum

Jubileumviering in Het Dijkhuis

Op 18 november 1993 vond de eerste wandeling plaats en de Rolstoelwandelgroep bestond dus officieel 25 jaar op 18 november 2018. Dit jubileum werd gevierd op 22 november 2018 in Het Dijkhuis.
Voorzitter Elly Kamphuis en vice-voorzitter Ans Westerbeek openden de feestelijke middag met een welkomstwoord en het plaatsen van een bloemetje en een kaars als herinnering aan al degenen die de groep zijn ontvallen in de afgelopen 25 jaar. Ans las een mooie overdenking m.b.t. vrijwilligers voor en Marleen Franke van Het Dijkhuis somde in haar woordje een aantal opmerkelijke feiten op en bood een hoeveelheid nieuwe kopjes aan.

Het feest werd gevierd met alle vrijwilligers, deelnemers en bewoners van Het Dijkhuis die aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven. En zij kregen een aantrekkelijk programma voorgeschoteld met optredens van Rintintin, het huisorkest van de Losserhof en de entertainers Paul Schabbink en Marcel Mengerink.
Vrijwilligers gingen rond met hapjes en drankjes en het werd een feest waar men tijdens de perfecte voorbereiding op had gehoopt. Helemaal toen Jan Keizer en Annie Schilder op het podium van het sfeervolle Atrium verschenen en de ene na de andere BZN-hit zongen. Armen gingen omhoog, er ontstond een heuse roelstoelpolonaise en hier en daar werd een traantje weggepinkt. Het was een fantastische middag! Alle sponsoren, de Stichting Goal en Trivium Meulenbelt werden na afloop bedankt voor hun bijdrage waardoor deze middag mede mogelijk werd gemaakt.

Aansluitend was er een goed bezochte receptie in het restaurant van Het Dijkhuis. Wethouder Kotteman bood namens de gemeente de felicitaties aan, gevolgd door vele vrijwilligers, oud-vrijwilligers, vertegenwoordigers van diverse organisaties en pauzeadressen. Er werden veel mooie herinneringen opgehaald.

De jubileumviering werd op 30 november afgesloten met een uitstapje voor alle vrijwilligers. Met onder andere een bezoek aan theater Kamak in Hengelo, een prachtige belevenis voor iedereen.

Natuurlijk mochten de vrijwilligers die in de begintijd van de wandelingen al actief waren niet worden vergeten. Zoals Jansje Oude Egberink, die nooit een wandeling heeft overgeslagen en momenteel voorop lopend het tempo aangeeft en het verkeer regelt. Anne Wopereis en Willemien ten Dam die ook al vanaf het begin meelopen en zich mede door hun medische achtergrond, zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Truus Lammertink liep onvermoeibaar wel eens twee keer per maand mee, maar houdt het nu op één wandeling. Hulde ook voor Jo Sander en bestuurslid Gijs de Graaf omdat zij al vanaf begin 1994 trouw lid zijn van de groep. En dan Jan Homan, de nestor, die het levende bewijs is van het motto dat leeftijd geen rol hoeft te spelen. Hoewel, Jan, zanger en verteller, 91 jaar jong en al 24 jaar vrijwilliger, gaf aan te willen stoppen. Met pijn in het hart, want het contact met de mensen heeft hem altijd een enorme voldoening gegeven.

En dat zal de komende jaren blijven gelden voor alle vrijwilligers van de rolstoelwandelgroep.

 

 

.